Aanbod EuNC-Nederland

Het aanbod van EuNC-Nederland richt zich op de theologische identiteit van onze kerk en een diepere kennismaking met de Bijbel. Ook je persoonlijke bediening krijgt hierin een plaats en kun je samen met je medestudenten meer van God in en met jouw leven ontdekken. Hieronder volgt een kort overzicht van het komende semester. De meest recente informatie over de vakken kun je vinden op de pagina van de EuNC Nederland op Facebook.

VORIGE KEER GEMIST? HIER IS JE KANS!

Welkom bij: John Wesley’s Theologie
ma. 2 maart t/m za. 2 mei 2015
lesdagen: 7 maart, 21 maart en 18 april
docent: Jaap Overduin

Door deze cursus leer je het theologische gedachtegoed van John Wesley kennen. Je zult de persoonlijke achtergrond en ontwikkelingen van John Wesley leren kennen waardoor je de Wesleyaanse theologie en vooral de heiliging gedachte zal begrijpen en kunnen verwoorden.

Het lesmateriaal helpt je om hedendaagse stromingen in de kerk en de samenleving in een historisch, theologisch en bijbels perspectief te plaatsen. Daarnaast kan je verwachten dat je door deze cursus te volgen zal groeien in het fenomeen van persoonlijke heiliging.

REINVENTING EVANGELISATIE EN KERK

ma. 2 maart t/m za. 2 mei 2015
lesdagen: 7 maart, 21 maart en 18 april
docent: Gideon de Jong

Deze cursus onderzoekt hoe mensen kunnen worden bereikt met het evangelie die wonen in de post-moderne en post-christelijke context van Europa. En hoe missionaire kerken kunnen worden geplant in dit gebied. Verschillende manieren van het bereiken van mensen met het evangelie en het oprichten van religieuze gemeenschappen zal worden onderzocht en geëvalueerd. Met een Bijbelse en missionaire focus wordt gewerkt aan het ontdekken van de passie voor het bereiken van de generatie van nu.

Lesdagen vinden plaats in het Ondernemerscentrum aan de Stadsring 181, Amersfoort. Woon de lesdagen bij als toehoorder voor Euro 5,00 per lesdag. De lunch word je aangeboden door de EuNC.

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen

Ineke Swart-den Boer via cursussecretariaat@eunc.edu