Aanbod EuNC-Nederland

In het komende schooljaar richt het aanbod van EuNC-Nederland zich op de theologische identiteit van onze kerk. Hier volgt een summier overzicht.

Voorjaar 2014

Heiliging
Dit is voor iedereen die zich wil verdiepen in de heiligingsleer van onze kerk. We zullen de Bijbel op dit thema bestuderen, alsmede Wesley’s eigen geloofsontwikkeling en hoe we in onze tijd over heiliging kunnen spreken.
John Wesley
Dit is voor mensen die al vertrouwd zijn met de Wesleyaanse theologie en zich willen verdiepen hoe Wesley zijn kijk op heiliging ontwikkeld heeft. Ook willen we stil staan bij de hedendaagse Wesleyaanse heiligingstheologie.
Nieuwe Testament
Dit is voor iedereen die zich in het Nieuwe Testament wil verdiepen. Hierin gaat het niet alleen om kennis maar ook om de boodschap van het Nieuwe Testament  voor onze tijd.
Hermeneutiek
Dit gaat over Bijbel uitleg. We weten allemaal uit ervaring dat mensen de Bijbel heel verschillend kunnen uitleggen. Hoe komt dit? En, is er een bijbel-getrouwe uitleg van de Bijbel mogelijk?
Preken
Dit gaat over de stappen van bijbelgedeelte naar preek. Aandacht is er voor de studie van de Bijbel, het maken van een preek en de voorbereiding op en het brengen van de boodschap in de gemeente.

 

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen
de onderwijscoördinator Ineke Swart-den Boer via cursussecretariaat@eunc.edu