В своите образователни програми Европейският назарянски колеж се стреми към академично съвършенство, неспирно духовно формиране и упражняване и развитие на служителски умения и способности, които са отлични и подходящи за съответната среда и които отразяват христоподобно отношение за „служение като слуга“. Като се съсредоточава върху цялостната личност в определен контекст, учебният план на ЕНК е замислен така, че да помогне на студентите да достигнат четирите образователни резултати, формулирани от Църквата на Назарянина за подготовка на служители. Четирите резултата или „четирите К-та“ се отнасят до области на познанието или съдържанието, компетентности, развитие на личните качества на характера и чувствителност към контекстуални проблеми, доколкото те имат връзка с ползотворното служение.

Целта на подобно образование може да бъде описана с три израза: образование като професионално призвание, образование като преобразяване и образование като възстановяване.

Образование Като Професионално Призвание

Образованието е част от човешкото съзряване. Докато учат, хората си изграждат чувство за самоличност, преживяват онова, което ги интересува, изследват естествените си умения и намират път към някакво житейско призвание. Чрез образование ЕНК възнамерява да помогне на студентите да открият своята идентичност на първо място като Божии деца, както е посочено в Псалом 100:3. Стреми се да ги напътства, докато изследват кои са те и откъде идват, но също и накъде отиват. Възнамерява да върви редом с тях, докато откриват професионално призвание в живота, съответстващо на онова, което са, според както са създадени от Бога и оформени от житейските си преживявания. Образованието, давано от ЕНК, е като другар по пътя и ние се надяваме, че студентите ще бъдат вдъхновени да продължат напред като учащи за цял живот.

Образование Като Преобразяване

За много хора образованието е натрупване на знания. Но в ЕНК ние не сме съгласни с това. Не вярваме, че знанието е неутрална информация, която просто трябва да бъде събрана и задържана. За разлика от компютрите ние, хората, не съхраняваме информация, без тя да има ефект. А знанието причинява нещо на учащия. Влияе на гледните точки, ценностите и действията на личността. Богословското образование в крайна сметка се отнася за благата вест, свързана с Исус Христос. Както посочва Павел в Римляни 12:2, това знание обновява ума и преобразява хората. Изучаването на животопреобразяващата блага вест и историята на Божието трансформиращо действие в света може да достигне целта си само ако учащите станат преобразени и отзивчиви спрямо преобразяващата сила на триединния Бог. Основната грижа на ЕНК в образователната му програма е този вид преобразяване, а не просто знание само по себе си.

Образование Като Възстановяване

В ЕНК сме убедени, че образованието, което предлагаме, трябва да допринася за всеобщо съживление на истинското християнство, за да се възстанови ролята на Църквата като преобразяващо оръдие в света. Църквата е в периферията на обществения живот. Онези, които наричат себе си християни, трябва да бъдат интелектуално, емоционално, етически и социално обновени, за да можем като подмладена Църква да участваме напълно в Божията мисия в обществото.