Европейският назарянски колеж е учебно заведение на Църквата на Назарянина и като такова учебната програма, поучението и стандартите за поведение са направлявани от общоприетото Изявление на вярата на Църквата на Назарянина. ЕНК приветства студенти от други християнски вероизповедания, които смятат, че могат да извлекат полза от естеството и качеството на образованието, предлагано от ЕНК.

Ние вярваме:

  1. В един Бог – Отец, Син и Свят Дух.
  2. Че старозаветните и новозаветните Писания, дадени чрез пълно боговдъхновение, съдържат цялата истина, необходима за вярата и християнския живот.
  3. Че човек се ражда с греховно естество и затова проявява склонност към злото, и то постоянно.
  4. Че онези, които накрая отказват да се покаят, са безнадеждно и вечно погинали.
  5. Че умилостивението чрез Исус Христос е за целия човешки род и че всеки, който се покая и повярва в Господ Исус Христос, става оправдан, новороден и спасен от господството на греха.
  6. Че вярващите трябва да бъдат осветени изцяло след своето новорождение чрез вяра в Господ Исус Христос.
  7. Че Святият Дух свидетелства за новорождението, а също и за цялостното освещение на вярващите.
  8. Че нашият Господ ще се върне, мъртвите ще бъдат възкресени и ще настъпи последният съд.