Колежът се заражда като видение в умовете и сърцата на Джералд Джонсън, който служи в Германия, и Боб Черато от Италия през 1963 година. Видението е да се служи на континентална Европа чрез обучение на хора за служение. Намерена е сграда в малко немско селце, заобиколено от Швейцария – село Бюсинген. Повелята на колежа е да бъде международен по обхват, с английски език като проводник на обучението, и да подготвя хора за ръкополагане и християнско служение. Училището е наречено Европейски назарянски библейски колеж (ЕНБК) и е основано през 1965 г. с преп. Джон Б. Нийлсън като пръв ректор. Занятията започват на 10 януари 1966 година.

През цялото време на съществуването си колежът е останал съсредоточен върху изпълнението на първоначалната си цел. През 1977 г. той се присъединява към Средноамериканския назарянски университет (СНУ), чрез който успява да предложи напълно призната степен „бакалавър на хуманитарните науки“. В началото на деветдесетте години на ХХ век, като непосредствен резултат от падането на комунизма и вдигането на Желязната завеса, училището започва задочно богословско обучение и чрез него разширява мисията си, за да включи много студенти от различни страни, които не могат да учат в базата в Бюсинген и/ или на английски език. През 2001 година името е променено на Европейски назарянски колеж (ЕНК). Тази промяна се е очертавала от няколко години и е приета с надеждата новото име да отразява по-точно образователния профил на учебното заведение.

Като осъзнава, че бързо променящата се обстановка в Европа и ОНД изисква драстична промяна на начина, по който ЕНК осигурява богословско обучение за служение, през есента на 2004 г. колежът поставя началото на седемгодишен проект за своята промяна. През 2006 г. Бордът на попечителите приема новата стратегия „Придвижване напред“, която изплува от този проект. Тя препотвърждава изявлението за мисията и видението на ЕНК и щрихира организационните приоритети за бъдещето му като „едно многонационално училище с много култури, което има една колежанска база и административен център и много места за преподаване в различни страни на Европа и ОНД“, целящо „голяма подвижност на преподавателите и студентите между колежанската база и различните местоположения, за да получат най-доброто от редовната и задочната форма на обучение“.

През последвалите години ЕНК внедрява стратегията Придвижване напред. Училището нагажда своите академични и административни структури, за да поддържат по-добре едно училище с множество местоположения, с една обща мрежа от преподаватели и студенти, които живеят и учат в различни страни, и с един учебен план, който оставя място за контекстуализация в рамките на различните култури в Европа и ОНД. През 2007/ 2008 година влиза в действие нов учебен план, базиран върху резултати, актуален за разнородния контекст в Европа и ОНД. През същата година колежът също приема Европейската система за трансфер и натрупване на академични кредити (ЕСТК).

През последната учебна година от периода на стратегическия план, 2010-2011, училището се оказва в по-различно положение от очакваното, макар всички задачи да са постигнати. ЕНК се изправя лице в лице с непредвидени новости като например значителен спад на записващите се в базата на колежа студенти, предизвикателства за официалното признаване на всички учебни центрове чрез съществуващата филиална връзка със СНУ и намалени финансови средства и персонал. В отговор на тези предизвикателства ЕНК решава да закрие редовното обучение през лятото на 2011 година и изцяло да се съсредоточи върху учебните центрове на училището. Процедурите по продажбата на имота в Бусинген завършиха през 2015 година и сега вече ЕНК става изцяло едно училище сред много народи с учебни центрове в различни страни и обща администрация, която да изпълни мисията на училището. Стратигеческият план „Виждане 2020“ е развит като отклик на този наблег..

Като допълнение на тези промени през ноември 2012 г. училището получава акредитация от Европейската евангелска акредитационна асоциация (ЕЕАА) за Сертификат по духовно формиране (60 ЕСТК) и Диплома за християнско служение (120 ЕСТК).
academics/ects-and-us-college-credits/