Чрез трансформиращо образование, което отразява уеслианското богословско наследство, Европейският назарянски колеж цели да направи Христовите ученици способни да участват в Божията мисия и да служат на местните общности на вярата.

Трансформиращо образование: Трансформиращото образование се съсредоточава върху цялостната личност (количество знания, компетентност, качества на характера), в контекст, с цел да се предизвика промяна у обучаващите се (както преподаватели, така и студенти).

Уеслианско богословско наследство: Ударението на уеслианското богословие е святостта, преобразяващото действие на Бога в историята посредством станалото възможно по благодат сътрудничество с човека.

Да направи способни: Образованието на учащия никога не е крайната цел. То е средство, което му дава способност да се превърне в полезна за другите личност.

Христови ученици: Образованието, давано от ЕНК, се стреми да надгражда върху първоначалното ученичество. Целта му е да екипира допълнително тези, които вече са пораснали (и растат) като Христови ученици, за да бъдат подготвени за по-специфично християнско служение, изискващо допълнителни богословски познания, осведоменост и по-специфични умения.

Да участват: Като християни ние не изграждаме свой собствен свят. Привлечени сме в движение, подето от Бога. Не можем да претендираме за собственост върху него на което и да е ниво.

Божията мисия: Служим на Бога, като участваме в Неговата изкупителна дейност в света.

Да служат: Ръководенето е слугуване. Водачите служат на Бога, служат на Тялото Му и служат на другите хора.

Местни общности на вярата: Преди всичко, църквата е въплъщение на Христос в определен контекст. Тя се осъществява на местно ниво, а представителните и ръководни нива на църквата са призовани да й служат като на Христово тяло в контекст.