Акредитация от Европейската евангелска акредитационна асоциация (ЕЕАА)

ЕНК е акредитиран от ЕЕАА (EEAA) за програмите Сертификат по Духовно формиране и Диплома за Християнско служение, предлагани в повечето учебни центрове.

Признато назарянско учебно заведение

Европейският назарянски колеж е посочен в списъка на Международния борд за образованието (МБО) на Църквата на Назарянина като едно от официалните учебни заведения на Църквата на Назарянина и е член на Евроазиатския образователен съвет (ЕОС) на Църквата на Назарянина.

Одобрен учебен план за ръкоположено служение в Църквата на Назарянина

Квалификацията за християнско служение и дипломата за християнско служение на Европейския назарянски колеж е одобрен от Международния консултативен комитет за курсовете на обучение (МКККО) към Църквата на Назарянина за удовлетворяване на минималните изисквания за ръкоположено служение в рамките на административните области на Църквата на Назарянина, в които ЕНК осигурява образование. Всяка църковна област има ясно дефинирани изисквания за ръкополагане, които или се придържат към установените от МКККО, или ги надвишават. С други думи, областите изискват от студентите на ЕНК, които са кандидати за ръкополагане, да завършат обучението за Сертификата за християнско служение. Някои области държат на допълнителни курсове. Важно е да се осъзнае, че отделните области определят тези критерии – а не училището – и е възможно вариране между областите. Но изискванията, свързани със Сертификата за християнско служение, са общи за всички областни програми.

Споразумения за сътрудничество с Назарянския богословски колеж – Манчестър

През юли 2012 година се подписа меморандум за разбирателство с НБК – Манчестър, като с това се документира сътрудничеството между двете институции за взаимна подкрепа в областта на технологиите, развитието на кадрите и прехвърляне на студентски кредити.

Присъединяване към Средноамериканския назарянски университет

От 1977 г. Европейският назарянски колеж е филиал на Средноамериканския назарянски университет (СНУ) в Олейт, Канзас, Съединените щати (www.mnu.edu). Подробностите за присъединяването са преразгледани през учебната 2015-16 година.

Споразумения за сътрудничество с други учебни заведения