Европейският назарянски колеж (ЕНК) е професионално училище за служение, което обучава хора да служат като християни. Това означава, че ЕНК има за цел да помага на студентите да се подготвят за професионална дейност в църкви или християнски организации.

ЕНК е назарянско учебно заведение. Това означава, че образователната му програма отразява уеслианското богословско наследство, но не единствено него. Фактът, че колежът е назарянски, предполага също, че образованието, давано от ЕНК, отговаря на образователните изисквания на Църквата на Назарянина за ръкоположено служение в Евроазиатския Регион.

ЕНК възнамерява да предлага акредитиран учебен план. Получил е статут на кандидат от Европейската Евангелска Акредитационна Асоциация (ЕЕАА) и се надява да придобие пълна акредитация през 2012 г. за образователните си програми в учебните центрове.

ЕНК е училище с много местоположения което има централно управление и много други учебни центрове. Членовете на преподавателското тяло живеят и служат в много различни страни, а студентите учат задочно в някой от учебните центрове. Колежът не е ограничен до една сграда или конкретно място. Той е образователна мрежа от хора, които живеят и работят в различни държави.

ЕНК служи на църквите в континентална Европа и Общността на Независимите Държави (ОНД), като им предоставя обща, призната образователна програма. В посочените държави църквите са изправени пред конкретни предизвикателства в своето служение и учебният план на ЕНК е разработен с оглед на тези предизвикателства в опит да се балансират общите тенденции за развитие в Европа и ОНД с регионалните и национални проблеми.