Европейският назарянски колеж отразява основните ценности на Църквата на Назарянина: ние сме християнски народ; ние сме хора на святостта; ние сме народ с мисия. Това намира израз в нашето учебно заведение посредством конкретни норми и ценности.

ЕНК е общност от учащи. Като висше учебно заведение колежът се посещава от учени и от хора, търсещи знания, които да използват в Божието царство. Каквато и роля или титла да имат членовете на тази общност, от тях се очаква да се учат един от друг, да приемат поучение и да растат в своята вяра и идентичност в Христос.

Като учаща общност ЕНК държи на автентичност и почтеност. Вярваме, че никое духовно пътуване, нито пък някое стойностно академично занимание се осъществява индивидуално. Ние сме отговорни един пред друг за своето обучение и своя живот. В крайна сметка онова, което влияе на един от нас, ще повлияе на всички ни. В тази светлина разглеждаме академичната непочтенност като пряко нарушение срещу нашата общност и считаме, че несериозното, половинчато търсене на знания и истини нанася вреда както на отделния човек, така и на общността от учащи като цяло.

ЕНК е общност на вярата. Членовете ни дават всичко от себе си да се уважават и ценят един друг. Правим всичко по силите си, като отделни личности и като общност, да се стремим към по-близко взаимоотношение с Бога и да отразяваме Неговото подобие. Животът, който водим, не се разделя на „свят“ и „светски“. Всичко, което вършим, го вършим пред Бога и се насърчаваме да търсим Него с цяло сърце.

Като международна общност на вярата ЕНК се е ангажирал да уважава разнообразното Божие творение. Ние сме учаща общност, която се ползва от влиянието на много култури и на широка гама от житейски преживявания, и ние уважаваме тези различия. Стараем се да приобщаваме всички и да сме гостоприемни, понеже каквито и да са различията ни, сме свързани посредством благодатта и приобщаващата любов на Бога и се стремим да бъдем част от Неговото дело в света.

Благословен в толкова много отношения, ЕНК е и се е посветил да бъде признателна общност. Осъзнаваме, че малцина в света имат достъп до възможността за участие в такава общност и до подобно ниво на академично обучение. Осъзнаваме също, че се ползваме от жертвите и посвещението на много други хора. Тъй като ни е поверено знание, се стремим да го споделяме и да го използваме в служене. Благодарни за влиянието, което си оказваме един на друг, каним други да се присъединят и се надяваме да докосваме света около нас по-ефективно. Получили място за духовно убежище и израстване, желаем да предложим този вид пристан и в живота на други хора, на други места.