Начинът, по който се съотнасят деветте групи в рамката на учебния план, отразява какво Европейският назарянски колеж възприема като своя първостепенна мисия: образованието на служители. В описанието на групите по-долу се посочва също необходимият брой кредити по ЕСТК за всяка от програмите. Това са минималните изисквания за всяка програма на всяко място.

1. Библия (Всички номера на курсове, започващи с BIB)

Основополагащият източник, който формира възгледа ни за Бога, Църквата, света и служението, е Писанието. Ето защо студентите трябва да станат добре вкоренени в Писанието за получаване на напътствие и вдъхновение.

Сертификат за Духовно Формиране: 15 ЕСТК
Сертификат за Християнско Служение: 25 ЕСТК

2. Богословие, Предание и Идентичност (Всички номера на курсове, започващи с THE)

От Писанието произтича нашето богословие, с добавена информация от преданието, разума и опита (четириъгълника на Уесли). Това е нашето отличително уеслианско богословие, което ни осигурява идентичност и описва кои сме ние като църква.

Сертификат за Духовно Формиране: 6 ЕСТК
Сертификат за Християнско Служение: 20 ЕСТК

3. Божията Мисия, Църквата и Призванието (Всички номера на курсове, започващи с MIS)

В основата на учебния план е библейското разбиране за сърцето на Бога и Неговата мисия в света. Разбирането ни за църквата и нашия живот като призвание трябва да бъде формирано от това мисиологично разбиране и вярващите трябва да намерят мястото си в мисионерската дейност на Бога чрез Църквата като Христово тяло.

Сертификат за Духовно Формиране: 9 ЕСТК
Сертификат за Християнско Служение: 10 ЕСТК

4. Прогласяване на Божието Царство (Всички номера на курсове, започващи с PRC)

Една от двете главни отговорности на Църквата като Христово тяло е прогласяването на Божието царство, както оповестява Исус в Лука 4:18. Студентите ще изследват това служение на църквата.

Сертификат за Духовно Формиране: –
Сертификат за Християнско Служение: 8 ЕСТК

5. Пастируване на Стадото (Всички номера на курсове, започващи с PAS)

Другата главна отговорност на Църквата намира отражение в думите на Исус към Петър: „Паси агънцата Ми“ (Йоан 21:15). Курсовете от тази група се съсредоточават върху храната, която църквата осигурява на своите хора, или върху начина, по който църквата може да бъде водена и организирана, за да изпълнява тази отговорност.

Сертификат за Духовно Формиране: 8 ЕСТК
Сертификат за Християнско Служение: 8 ЕСТК

6. Специалности в Областта на Служението (Всички номера на курсове, започващи с MIN или MUS)

Наред с изучаването на най-съществените служения на църквата и получаване на подходящи знания, студентите ще изследват конкретни служения или ролите на служителя и ще развиват необходимите компетентности. Музикалните курсове, които предлага ЕНК, се считат за подкрепящи служението на Църквата и имат своето място в тази група.

Сертификат за Духовно Формиране: 1 ЕСТК
Сертификат за Християнско Служение: 19 ЕСТК

7. Разбиране на Света (Всички номера на курсове, започващи с GEN)

За да се подсили прогласяването на Божието царство (група 4), студентите трябва да познават и разбират света, в който живеят и служат, за да могат уместно да предават благата вест.

Сертификат за Духовно Формиране: –
Сертификат за Християнско Служение: 6 ЕСТК

8. Разбиране на Хората (Всички номера на курсове, започващи със SOC)

За да се подсили пастируването на стадото (група 5), студентите ще трябва да разбират хората и начина, по който да общуват с тях.

Сертификат за Духовно Формиране: –
Сертификат за Християнско Служение: 6 ЕСТК

9. Академични Умения (Всички номера на курсове, започващи с ACP)

Студентите трябва да придобият компетентности, които ще им помогнат да успяват в своето обучение. Нужно е също да покажат, че могат да обединят онова, което учат, в цялостен, всеобхватен възглед.

Сертификат за Духовно Формиране: 1 ЕСТК
Сертификат за Християнско Служение: 6 ЕСТК

Факултативни Предмети

Чрез използване на факултативни предмети учебните центрове могат да подсилят някои групи, като предлагат определени курсове за повече ЕСТК или като добавят курсове извън изисквания минимум. В много ограничен смисъл това също дава на отделни студенти възможности, от които да избират. Всички факултативни курсове трябва да попадат в една от деветте групи, описани по-горе, или да бъдат в областта на английския език (всички номера на курсове, започващи с ENG).

Сертификат за Духовно Формиране: 20 ЕСТК
Сертификат за Християнско Служение: 12 ЕСТК