ЕНК предлага две различни програми и е в процес на официалното им признаване от Европейската евангелска акредитационна асоциация (ЕЕАА). Акредитацията гарантира колежанското ниво на образование и подсигурява възможността за продължаване на обучението в други учебни заведения.

На следващите страници са описани общите резултати и минимални изисквания за тези две програми. Прилагането на тези общи изисквания се различава за всяко от местата, на които се предлагат програмите. За подробните изисквания за всяко място вижте раздела на страница 36, а за конкретните описания на курсовете вижте Описания на Курсове.