European Nazarene College follows the European Credit Transfer and Accumulation System (ЕСТК). This system is one of the key elements of the Bologna Declaration of 1999, originally signed by 29 countries, currently by 46 countries, and intends to develop a comparable educational system across national boundaries.

Какво Представлява ЕСТК?

ЕНК се придържа към европейската система за академични кредити, наречена Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК). Това е ориентирана към студента система, основана на студентския норматив, необходим за постигане на целите по даден курс или програма. Системата ЕСТК изисква за всяко задание да се посочва пресметнатият брой работни часове на студента, необходими за изпълнението му.

Часове за Учене на Студента

Един ЕСТК е равен на 25-30 студентски часове за учене. Часовете за учене на студента включват всички дейности, необходими за осъществяване на очакваните образователни резултати. Тези учебни дейности могат да бъдат класни занятия, прочит, писмени съчинения, презентации, учебни дейности под наблюдение, практики, наставничество или някаква друга дейност, която ще помогне на студента да постигне очакваните образователни резултати.

Курсов Норматив и Продължителност на Програмите

Критерият за една година редовно обучение е 60 ЕСТК (1500-1800 студентски часове за учене). Ето защо всяко ниво на обучение в ЕНК се състои от 60 ЕСТК. ЕНК не дава възможност за редовна форма на обучение. Всички центрове предлагат учебен норматив до 30 ЕСТК на година.
Редовните курсове в ЕНК ще бъдат предлагани за 3 или 5 ЕСТК всеки.

  • Курс за 3 ЕСТК (75-90 студентски учебни часове): 20-30 часа класни занятия; 45-70 часа учебни дейности извън клас.
  • Курс за 5 ЕСТК (125-150 студентски учебни часове): 30-40 часа класни занятия; 85-120 часа учебни дейности извън клас.

Учебни центрове, които предлагат пълна програма, трябва да имат минимално предоставяне на курсове за 15 ЕСТК на година, така че студентите да могат да получат Сертификата за духовно формиране в срок най-много от четири години или да получат Сертификата за християнско служение максимално за осем години (15 ЕСТК на година).

Учебни центрове, предлагащи по-малко от 15 ЕСТК на година, не гарантират на студентите дипломиране в рамките на максималния брой години и не се считат за напълно активни. Тези места предлагат курсове от време на време, които могат да бъдат приложени за сертификати на ЕНК на по-късен етап или в друг център, но студентите не могат да завършат пълна програма на тези места в рамките на позволения период от време.

За да проверите кои учебни центрове предлагат пълна програма и кои – курсове от време на време, вижте раздел И на страница 10.

Сравнение с Американската Колежанска Кредитна Система

Главната разлика между ЕСТК и американската колежанска кредитна система е, че първата се основава на студентски норматив, а втората – на контактни часове. (Процедурното правило за американската кредитна система е, че за всеки час в клас, студентите трябва да отделят два часа извън клас.) Докато ЕСТК е по-насочена към студентите (времето, което е необходимо, за да отговорят на очакваните резултати), американската система е по-насочена към преподавателското тяло (времето, от което се нуждае един учител за преподаване).

Формално погледнато, ЕСТК няма никакви дейности успоредно с учебния план или извън него, защото всяка дейност, необходима за постигане на очакваните резултати по програмата, се оценява с определен брой ЕСТК.

Като се използва часово съотношение от 45 часа за 1 американски колежански кредит, двеста и четиридесетте ЕСТК на програмата на ЕНК за бакалавър на хуманитарните науки се равняват на 133-160 американски колежански кредити.

Обръщането на ЕСТК в американски колежански кредити и обратно, използвано от ЕНК, е следното:

0.50 ЕСТК = 0.30 Американски Колежански Кредитни Часове
0,83 ЕСТК = 0,50 Американски Колежански Кредитни Часове
1,00 ЕСТК = 0,60 Американски Колежански Кредитни Часове
1,67 ЕСТК = 1,00 Американски Колежански Кредитни Часове
2,00 ЕСТК = 1,20 Американски Колежански Кредитни Часове
2,50 ЕСТК = 1,50 Американски Колежански Кредитни Часове
3,00 ЕСТК = 1,80 Американски Колежански Кредитни Часове
3,33 ЕСТК = 2,00 Американски Колежански Кредитни Часове
4,00 ЕСТК = 2,40 Американски Колежански Кредитни Часове
5,00 ЕСТК = 3,00 Американски Колежански Кредитни Часове
6,67 ЕСТК = 4,00 Американски Колежански Кредитни Часове
8,33 ЕСТК = 5,00 Американски Колежански Кредитни Часове