Описание

Тази програма се състои от 120 кредита и има за цел да подготви студентите за служениe в местната църква. В зависимост от точните критерии, установени от всяка административна област, програмата може да изпълни минималните критерии за ръкоположено служение в Църквата на Назарянина. В много случаи областта ще изисква допълнителни кредити освен 120-те от тази програма.

Програмата предстои да бъде официално призната от Европейската Евангелска Акредитационна Асоциация (ЕЕАА) и отговаря на минималната квалификация на ниво 5Б според рамката на Международната стандартна класификация на образованието (МСКО) на ЮНЕСКО. Нивото на програмата се равнява на първите две години от професионалната бакалавърска степен.

Резултати

Студентите, които завършват обучението си със Сертификата за християнско служение, ще имат:

 • основни познания за Писанието (CN1)* и християнската вяра, особено от уеслианска гледна точка (CN2), и основни познания за историята на църквата (CN3).
 • ясно разбиране и видение за мисията на Църквата (CN3) и за нейната отговорност спрямо света и хората в него (CТ3).
 • основните познания, необходими за ползотворно служение (CN4) и за работа с хора (CN5).
 • основните умения за тълкуване на Писанието (CР1) и за ползотворно общуване (CТ1) всред различни култури (CТ2).
 • основните умения да общуват ясно с хората (CР2), да ръководят (CР3) и да предоставят пастирски грижи на хората (CР4).
 • уменията да прилагат християнско разбиране към личния си живот (CН1).
 • израстване в стремежа си към свят начин на живот във всичките разнообразни измерения на ежедневния живот (CТ4) и чертите на характера (CН2) чрез запознаване с различни духовни дисциплини (CН4).
 • нараснал усет за онова, което сме като личности (CН5) и като слуги, включени в Божията мисия в света (CН3).

Забележка: Учебният план е разработен с разбирането, че никоя образователна програма не е пълна, а трябва да се разглежда като полагаща основа за доживотно учене.

* Съкращенията се отнасят за очакваните образователни резултати, описани на страница 22 от настоящия каталог.

Минимални Изисквания

 • Ще се отчитат само курсове с оценки за успешно преминаване.
 • 525 точки от TOEFL за приемане във второ ниво на студенти, говорещи английски език като чужд, които ще се обучават на английски език.
 • За записване във второто ниво се изисква среден успех по GPA от 2,0 и той трябва да бъде поддържан.
 • Студентът трябва да е завършил 120 кредита, разпределени по следния начин:

Група Предмети

Курс

ЕСТК

1. Библия
25 ЕСТК
Въведение в Стария Завет
Въведение в Новия Завет
Херменевтика
Петокнижие или Старозаветни Пророци
Синоптични Евангелия или Павлова Литература
5
5
5
5
5
2. Богословие, Предание и Идентичност
20 ЕСТК
Въведение в Богословието
Святост и Идентичност
Християнски Учения
Назарянска История и Устройство
Църковна История
3
3
6
3
5
3. Божията Мисия, Църквата и Призванието
10 ЕСТК
Божията Мисия и Църквата
Призвание и Лично Служение
Духовно Формиране
Наставничество
3
2
3
2
4. Прогласяване на Божието Царство
8 ЕСТК
Преоткриване на Евангелизирането и Църквата или Градско Служение
Междукултурни Мисии
5
3
5. Пастируване на Стадото
8 ЕСТК
Развитие на Вярата в Местното Църковно Събрание
Поклонение или Църковно Развитие
3
5
6. Специалности в Областта на Служението
19 ЕСТК
Два курса, всеки по 5 ЕСТК, от следните:
Проповядване; Пастирска Грижа и Съветничество; Основи за Младежко и Семейно Служение; Църковно Водачество
Практика; Стаж І
Внедряване в Служение
10
6
3
7. Разбиране на Света
6 ЕСТК
Два курса, всеки по 3 ЕСТК, от следните:
Европейска история; Философия; Етика; Световни религии
6
8. Разбиране на Хората
6 ЕСТК
Междуличностно и Междукултурно Общуване
Израстване и Развитие на Човека
3
3
9. Академични Умения
6 ЕСТК
Въведение в Колежанското Обучение
Език и Писмено Изразяване
3
3
Факултативни Предмети   12
Общо   120