Az Európai Evangéliumi Akkreditációs Szövetség (EEAA) akkreditációja

Az EEAA akkreditálta a lelki formálódás oklevelét és a keresztyén szolgálat diplomáját, melyek az EuNC legtöbb oktatóközpontjában megszerezhetők. További lehetőség egy hivatásos szolgálati alapképzés (Bachelor of Ministry, BM, 180 kredit) elindítása néhány oktatóközpontban és ennek akkreditációja az EEAA-nál.

A Názáreti Egyház által elismert oktatási intézmény

Az Európai Názáreti Főiskola megtalálható azon intézmények között, amelyeket a Názáreti Egyház Nemzetközi Oktatási Testülete (IBOE) a Názáreti Egyház hivatalos oktatási intézményeiként elismer, valamint a főiskola tagja a Názáreti Egyház Eurázsiai Oktatási Tanácsának.

A Názáreti Egyház felszentelt szolgálói számára jóváhagyott tanterv

A Názáreti Egyház Nemzetközi Tanulmányi Tanácsadó Bizottsága (ICOSAC) jóváhagyta az Európai Názáreti Főiskola keresztyén szolgálat bizonyítványát és keresztyén szolgálat diplomáját mint a felszentelés minimális követelményét a Názáreti Egyház azon egyházkerületeiben, ahol az EuNC biztosítja az oktatást. Mindegyik egyházkerület egyértelműen meghatározta a felszentelés követelményeit, melyek vagy megegyeznek az ICOSAC szerinti minimális követelményekkel, vagy meghaladják azokat. Más szóval az EuNC azon hallgatóinak, akik a Názáreti Egyházban felszentelésre készülnek, a kerületük a keresztyén szolgálat két programjának egyikét írja elő. Bizonyos kerületek további képzést is előírnak. Fontos tudni, hogy ezeket a kritériumokat az egyes egyházkerületek határozzák meg – nem pedig a főiskola –, és az egyes körzetek más-más feltételeket szabhatnak. Ugyanakkor a keresztyén szolgálat bizonyítványának követelményrendszere az összes egyházkerület programjainak közös követelményeivel egyezik meg.

Együttműködési megállapodás a Manchesteri Názáreti Teológiai Főiskolával (NTC)

2012 júliusában a Manchesteri Názáreti Teológiai Főiskolával együtt aláírtunk egy megállapodást, amely a két intézmény együttműködését rögzíti a következő területeken: egy EuNC/NTC-oktatóközpont létesítése az Egyesült Királyságban, az oktatók fejlődésének elősegítése, hallgatói kreditátvitel.

A MidAmerica Názáreti Egyetem kihelyezett tagozata

Az Európai Názáreti Főiskola 1977 óta áll kapcsolatban a MidAmerica Názáreti Egyetemmel (MNU), melynek székhelye az Egyesült Államok Kansas államában található Olathe városa (www.mnu.edu). Miután a hittudományi alapképzés megszűnt, az EuNC igyekszik olyan megállapodást kötni az MNU-val, amelynek keretében a hallgatók folytathatják tanulmányaikat az MNU-n, és ott alapfokozatot (BA) szerezhetnek.

Együttműködési megállapodások más intézményekkel

Az elmúlt években az Európai Názáreti Főiskola különféle megállapodásokat kötött különböző szervezetekkel a hallgató- és tanárcserét és támogatást illetően. Ezek a megállapodások mind a büsingeni kampuszhoz kötődtek, és az EuNC új helyzetének fényében újra kell gondolni őket.