Az EuNC alapelvei a Názáreti Egyház alapelveit tükrözik: keresztyének vagyunk, a szentség népe vagyunk, küldetésünk van. Oktatási intézményünkben mindez konkrét normák és értékek révén nyilvánul meg.

Az EuNC tanulók közössége. Felsőoktatási intézményként a tudomány művelői látogatják, valamint olyan emberek, akik Isten országában hasznosítható tudásra kívánnak szert tenni. Bármilyen szerepük vagy rangjuk is legyen, fontos, hogy tanuljanak egymástól, taníthatók legyenek, s növekedjenek hitükben és krisztusi identitásukban.

Tanulóközösségként az EuNC elkötelezte magát a hitelesség és a tisztesség mellett. Valljuk, hogy sem a hit útja, sem a valódi értéket képviselő tanulás útja nem járható egyedül. Felelősséggel tartozunk egymásnak mind a tanulmányi előmenetelünkért, mind egyéni életvitelünkért. Ami egyikünket érinti, az végső soron mindannyiunkat érinteni fogja. Ennek fényében a tanulmányokkal kapcsolatos tisztességtelenséget a közösségünk nyílt megsértésének tartjuk, és meggyőződésünk, hogy a hanyag, lélektelen tanulás és igazságkeresés az egyénnek és a tanulóközösség egészének egyaránt árt.

Az EuNC hívő közösség, melynek tagjai mindent megtesznek azért, hogy tiszteljék és becsüljék egymást. Egyénileg és közösségként is igyekszünk minél közelebbi kapcsolatba kerülni Istennel és tükrözni az ő tulajdonságait. Életünk nem osztható két részre: egy „megszentelt” és egy „világi” életre. Minden tettünk Isten előtt megy végbe. Arra biztatjuk egymást, hogy teljes szívvel keressük Őt.

Nemzetközi hívő közösségként az EuNC eltökélten tiszteletben tartja Isten teremtett világának sokszínűségét. Olyan tanulóközösség vagyunk, amely kihasználja a sok kultúra és a sokféle élettapasztalat előnyös hatásait. Feltétlenül törekszünk egymás elfogadására és a vendégszeretetre, hiszen a köztünk lévő különbségek ellenére összeköt minket az Isten kegyelme és mindenkit befogadó szeretete, s szeretnénk részt venni az ő világunkban végzett munkájában.

Az oly sok áldásban részesült EuNC hálás közösség, és eltökélten az is kíván maradni. Tudjuk, hogy a világon keveseknek van lehetőségük arra, hogy egy ilyen közösség tagjai legyenek, és ilyen szintű tanulmányokat folytassanak. Azzal is tisztában vagyunk, hogy sokak áldozatvállalásának és odaszántságának gyümölcseit élvezzük. Mivel tudást bíztak ránk, igyekszünk azt másoknak is továbbadni és a szolgálatban felhasználni. Hálásak vagyunk egymás hatásáért, másokat is csatlakozásra hívunk fel, és reméljük, hogy ezáltal jobban tudunk hatni a körülöttünk lévő világra. Miután lehetőséget kaptunk a tanulásra és a növekedésre, szeretnénk más helyekre, mások életébe is eljuttatni ezt az áldást.