Az Európai Názáreti Főiskola a wesleyánus teológiai örökséget tükröző, életformáló oktatás révén arra törekszik, hogy Krisztus tanítványait felkészítse az Istentől kapott küldetésben való részvételre és a helyi hívő közösségek szolgálatára.

Wesleyánus teológiai örökség: A wesleyánus teológia kiemelt szempontja a szentség, az átformálódás isteni munkája a történelemben az emberrel való együttműködés által, melyet a kegyelem tesz lehetővé.

Életformáló oktatás: Az életformáló oktatás az ember egészére összpontosít (tartalom, kompetencia, jellem), figyelembe véve a kontextust, és arra törekedve, hogy változást idézzen elő a tanulókban (tanárban és hallgatóban egyaránt).

Krisztus tanítványai: Az EuNC oktatási rendszere az alapvető tanítványságra kíván építeni. Azokat szándékozik további felkészítésben részesíteni, akik már Krisztus érett (és növekvő) tanítványai, hogy föl legyenek készülve a keresztyén szolgálat konkrétabb területeire, amelyek alaposabb teológiai ismereteket, tudatosságot és sajátosabb készségeket igényelnek.

Felkészítés: A hallgató oktatása soha nem a végső cél, csupán eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a hallgató másokat szolgáló és segítő emberré váljon.

Istentől kapott küldetés: Istent szolgáljuk, amikor részt veszünk az Ő világot megváltó munkájában.

Részvétel: Hívő keresztyénként nem a saját világunkat építjük. Isten egy általa kezdeményezett mozgalomba von be minket; semmit nem tarthatunk a magunkénak.

Helyi hívő közösségek: Az egyház mindenekelőtt Krisztus megtestesülése adott kontextusban. Az egyház helyi szinten működik, s képviselői és vezetői arra hívattak el, hogy az egyházat mint Krisztus adott kontextusban levő testét szolgálják.

Szolgálat: A vezetés szolgálatot jelent. A vezetők Istent, Krisztus testét és a többi embert szolgálják.