Az Európai Názáreti Főiskola (European Nazarene College, EuNC) szolgálatra felkészítő felsőoktatási intézmény, amely keresztyén szolgálatra felkészítő, rövid képzési idejű szakoktatást nyújt. Ez azt jelenti, hogy az EuNC segíteni kíván a hallgatóknak felkészülni a gyülekezetekben vagy keresztyén szervezeteknél végzett hivatásos szolgálatra.

Az EuNC a Názáreti Egyház oktatási intézménye, ami azt jelenti, hogy az EuNC oktatási programjai a wesleyánus teológiai örökséget tükrözik, de nem kizárólagosan. Az is következik ebből, hogy az EuNC oktatási programjai megfelelnek mindazoknak az oktatási követelményeknek, amelyeket a Názáreti Egyház támaszt a felszentelt szolgálókkal szemben az Eurázsiai Régióban.

Az EuNC akkreditált és nem akkreditált programokat is nyújt. A Lelki Formálódás Oklevelét (60 kredit) és a Keresztyén Szolgálat Diplomáját (120 kredit) az Európai Evangéliumi Akkreditációs Szövetség (EEAA) akkreditálta, így ezek lehetővé teszik a felsőoktatás következő szintjére való továbblépést.

Az EuNC egy több helyen működő, központi irányítású, sok oktatóközponttal rendelkező oktatási intézmény. Az oktatók sok országban élnek és szolgálnak, a hallgatók pedig az oktatóközpontok egyikében részidőben végzik tanulmányaikat. Az EuNC nem köthető egyetlen épülethez vagy helyhez; a főiskola olyan emberek oktatási hálózata, akik különböző országokban élnek és dolgoznak.

Az EuNC az európai kontinensen és a FÁK országaiban működő gyülekezeteket szolgálja azzal, hogy közös, elismert oktatási programot biztosít. Ezekben az országokban a gyülekezeteknek sajátos kihívásokkal kell szembenézniük a szolgálat terén. Az EuNC tantervét úgy alakítjuk ki, hogy szem előtt tartjuk ezeket a kihívásokat, igyekezve egyensúlyban tartani az Európában és a FÁK országaiban tapasztalható közös fejleményeket a regionális és nemzeti sajátosságokkal.