Az Európai Názáreti Főiskola a Názáreti Egyház intézménye, ezért tantervét, tanítását és viselkedési normáit a Názáreti Egyház jóváhagyott hitvallása vezérli. Az EuNC szívesen fogad más keresztyén felekezetekből is olyan hallgatókat, akik úgy érzik, hogy hasznukra lehet az EuNC által biztosított oktatás jellege és minősége.

Hiszünk:

  1. az egy Istenben – az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben.
  2. a Biblia teljes ihletettségében és abban, hogy a teljes Szentírás tartalmazza a hithez és a keresztyén élethez szükséges összes igazságot.
  3. abban, hogy az ember bűnbe esett, és bűnben, gonoszságra való hajlammal születik.
  4. abban, hogy a végül meg nem térők reménytelenül és örökre elvesznek.
  5. abban, hogy Krisztus engesztelő halála az egész emberiségre kiterjed. Mindazok, akik megbánják bűneiket és hisznek az Úr Jézus Krisztusban, megigazulnak, újjászületnek, és megszabadulnak a bűn uralmától.
  6. abban, hogy a hívőknek az újjászületés után szükségük van teljes megszentelődésre a Jézus Krisztusba vetett hit által.
  7. abban, hogy a Szentlélek bizonyságot tesz a hívő újjászületése és teljes megszentelődése mellett.
  8. abban, hogy az Úr visszajön, a halottak feltámadnak, és az utolsó ítélet bekövetkezik.