Átformálva lenni:

Az oktatás végső soron nem a tudásról szól, hanem a formálódásról. A Jézus Krisztusról szóló evangélium megújítja az értelmet és átformálja az embereket (Róma 12,2). Az életet átformáló evangélium és Istennek a világban végzett átformáló munkájának története csak akkor éri el célját, ha a tanulót átformálja és nyitottá teszi a szentháromság Isten átformáló erejének befogadására.

  • EuNC bátorítja a tanulók formálódását.
  • EuNC bátorítja a tanulókat, hogy Isten missziójának szolgálatára ajánlják fel magukat.