Amint a tanterv keretben a kilenc klaszter egymáshoz kapcsolódik, visszatükrözi, hogy az EuNC mit lát elsődleges küldetésének: a lelkészek képzését. Lentebb a klaszterek leírásában a minden egyes programhoz szükséges ECTS kreditek számát is felsoroltuk. Ezek minden egyes program minimum követelményei az összes helyszínen.

1. Biblia (Minden tantárgy szám BIB-vel kezdődik)

Alapozó tárgyak, melyek meghatározzák az Istenről, az Egyházról, a világról és a Szentírás szolgálatáról szóló látásunkat. Ennek érdekében a hallgatóknak jól megalapozottnak kell lenniük a Szentírásban, hogy iránymutatást és inspirációt nyerjenek.

Lelki Formálódás oklevél: 15 ECTS kredit
Keresztény Szolgálat Diploma: 25 ECTS kredit

2. Teológia, hagyomány és identitás (Minden tantárgy szám THE-vel kezdődik)

A Szentírásból eredeztethető a teológia, melyhez hozzájárul a hagyomány, az értelem és a tapasztalat (Wesley-féle négyes szűrő). A mi jellegzetes metodista teológiánk biztosítja identitásunkat, és leírja, hogy kik vagyunk.

Lelki Formálódás oklevél: 6 ECTS kredit
Keresztény Szolgálat Diploma: 20 ECTS kredit

3. Isten missziója; az Egyház és elhívás (Minden tantárgy szám MIS-szel kezdődik)

A tanterv lényege az Isten szívének és az Ő világra szóló küldetésének bibliai megértése. Ezen missziológiai ismeret kell hogy meghatározza az egyházról és saját hivatástudattal bíró életünkről alkotott képünket, és a hívőknek meg kell találni a helyüket – az egyházon, mint Krisztus testén keresztül – Isten missziós munkájában.

Lelki Formálódás oklevél: 9 ECTS kredit
Keresztény Szolgálati bizonyítvány: 10 ECTS kredit

4. Az Isten királyságának hirdetése (Minden tantárgy szám PRC-vel kezdődik)

Az Egyháznak, mint Krisztus testének két fő küldetése közül az egyik az Isten királyságának hirdetése, ahogyan azt Jézus a Lukács 4:18-ban hirdette. A hallgatók megvizsgálják majd az egyháznak ezt a szolgálatát.

Lelki formálódás oklevél: –
Keresztény Szolgálat Diploma: 8 ECTS

5. A nyáj pásztorlása (Minden tantárgy szám PAS-szal kezdődik)

Az Egyház másik fő felelősségét Jézusnak Péterhez intézett szavai tükrözik: „Legeltesd az én bárányaimat!” (János 21:15) Az ebben a klaszterben lévő kurzusok arra a gondoskodásra összpontosítanak, melyet az egyház biztosít a tagjai számára; illetve arra, hogy az egyház hogyan irányítható és vezethető úgy, hogy ezen feladatainak megfeleljen.

Lelki Formálódás oklevél: 8 ECTS kredit
Keresztény Szolgálat Diploma: 8 ECTS kredit

6. Szolgálati sajátosságok (Minden tantárgy szám MIN-nel vagy MUS-sal kezdődik)

Az egyház fontos szolgálatainak és az ahhoz szükséges tudás megszerzése mellett a tanulók megismerkednek meghatározott szolgálati területeket, illetve sajátságos szolgálati szerepekkel, hogy megfelelő kompetenciára tegyenek szert. Az EuNC által felajánlott zenei kurzusokat az egyház szolgálatát támogató területhez tartoznak, ezért helye van ebben a klaszterben.

Lelki formálódás oklevél: 1 ECTS kredit
Keresztény Szolgálat Diploma: 19 ECTS kredit

7. A világ megértése (Minden tantárgy szám GEN-nel kezdődik)

Annak érdekében, hogy Isten királyságának hirdetését erősítsék (4. klaszter), a hallgatóknak ismerniük és érteniük kell azt a világot, melyben élnek és szolgálnak, hogy az örömhírt időszerű módon tudják elmondani.

Lelki Formálódás oklevél: –
Keresztény Szolgálat Diploma: 6 ECTS kredit

8. Az emberek megértése (Minden tantárgy szám SOC-cal kezdődik)

Annak érdekében, hogy a nyáj pásztorlását erősítsék (5. klaszter), a hallgatóknak meg kell érteniük az embereket, és azt, hogyan kommunikáljanak velük.

Lelki Formálódás oklevél: –
Keresztény Szolgálat Diploma: 6 ECTS kredit

9. Tanulási képességek (Minden tantárgy szám ACP-vel kezdődik)

A hallgatóknak magas fokon el kell sajátítaniuk olyan képességeket, melyek a tanulmányaikban sikeressé teszik őket. Azt is be kell mutatniuk, hogy amit tanultak, átfogó módon képesek integrálni.

Lelki Formálódás oklevél: 1 ECTS kredit
Keresztény Szolgálat Diploma: 6 ECTS kredit

Szabadon választható tárgyak

A tanulmányi központoknak a szabadon választható tárgyak lehetőséget adnak arra, hogy bizonyos klasztereket erősítsen a megkívánt minimum fölött azzal, hogy vagy bizonyos tantárgyakat magasabb óraszámban, ezáltal több ECTS kreditért ajánl, vagy újabb tantárgyakat ajánl egy bizonyos klaszteren belül a szükséges minimum fölött. Minden szabadon választható tárgynak a fentebb leírt kilenc klaszter egyikébe kell tartoznia, vagy az angol nyelv (minden tantárgy szám ENG-re végződik), vagy német nyelv (minden tantárgy szám GER-re végződik) alá kell hogy tartozzon.

Lelki Formálódás oklevél vagy végzettség: 20 ECTS kredit
Keresztény Szolgálati diploma vagy végzettség: 12 ECTS kredit