EuNC az európai kredit rendszert, az Európai Kreditátviteli és Gyűjtő Rendszert (ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System) követi. Ez a rendszer az 1999-es Bolognai nyilatkozat kulcs eleme, melyet eredetileg 29 ország írt alá, jelenleg pedig 46 ország fogadott el. Célja egy nemzeti határokon átívelő összehasonlítható oktatási rendszer kidolgozása.

Mi az ECTS?

EuNC az európai kredit rendszert, az Európai Kreditátviteli és Gyűjtő Rendszert (ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System) követi, mely a tanuló – a program célkitűzéseinek megvalósításához szükséges – tanulmányi terhelésén alapul. Az ECTS rendszer követelménye, hogy minden feladatnál meg kell adni, hogy mennyi tanulással töltött óra szükséges az elvégzéséhez.

Tanulással töltött idő

Egy ECTS 25-30 tanulással töltött órát jelent. A tanulással töltött órák magukban foglalnak mindent, ami ahhoz kell, hogy az oktatási célkitűzés megvalósuljon. Ezek a tanulással töltött események lehetnek órai előadások, olvasás, esszék, bemutatók, felügyelt tanulmányok vagy bármilyen más esemény, ami az oktatási célkitűzés megvalósításához hozzájárul.

Tanulmányi leterheltség és időtartam

A teljes idejű tanulmányok folytatásának feltétele az évi 60 ECTS (1500-1800 óra tanulással töltött idő). EuNC-ben tehát minden oktatási szint 60 ECTS. EuNC nem biztosít teljes idejű tanulási lehetőséget. Minden Központunk évente maximum 30 ECTS-t ajánl fel.

EuNC által felajánlott hagyományos kurzusok 3 vagy 5 ECTS-es kurzusok.

  • 3 ECTS (75-90 tanulással töltött idő): 20-30 órai munka; 45-70 órán kívüli tanulmányi munka.
  • 5 ECTS (125-150 tanulással töltött idő): 30-40 órai munka; 85-120 órán kívüli tanulmányi munka.

Azok az Oktatási Központok, ahol teljes programot ajánlanak fel évente legalább 15 ECTS értékű tantárgyat kell felajánlani, hogy a tanulók maximum négy alatt a Lelki Formálódás oklevelet, és maximum 8 év alatt a Keresztyén Szolgálat oklevelet meg tudják szerezni (15 ECTS évente).

Azok az Oktatási Központok, melyek kevesebb mint 15 ECTS értékű tantárgyat ajánlanak fel évente nem tudják garantálni, hogy a tanulóik a maximálisan meghatározott idő alatt befejezhetik a tanulmányikat, ezért ezek a Központok nem teljesen aktívak. Ezek a helyszínek időnként ajánlanak fel kurzusokat, melyek részét képezhetik egy EuNC bizonyítvány kurzusainak a későbbiekben vagy egy másik Oktatási Központban, de a tanulók nem fejezhetnek be egy teljes programot ezekben a Központokban a megengedett időszakon belül.

A 12. oldalon a H szekcióban látható, mely Oktatási Központok ajánlanak fel teljes programot és melyek csak időszakos kurzusokat.

Az amerikai kreditrendszerrel való összehasonlítás

A legnagyobb eltérés az ECTS és az amerikai kredit rendszer között az, hogy az előbbi a tanulással töltött időt veszi alapul, míg a második a tanár-tanuló találkozásának idejét. (Az amerikai kreditrendszer alapszabálya, hogy minden óra előadás után 2 óra osztálytermen kívüli tanulás szükséges.) Míg az ECTS inkább a tanuló felé orientál (az oktatási célok eléréséhez szükséges idő), addig az amerikai rendszer a tanár felé orientál. (Mennyi időt kell a tanárnak tanítással tölteni.)

Technikai értelemben az ECTS rendszerben nincs tananyag melletti vagy tananyagon kívüli munka, mert minden munka, ami az oktatási célok eléréséhez kell bizonyos számú ECTS pontot ér.

Az átváltás, amit EuNC használ az ECTS és az amerikai kreditek között a következő:

0,50 ECTS = 0,30 US főiskolai kredit óra
0,83 ECTS = 0,50 US főiskolai kredit óra
1,00 ECTS = 0,60 US főiskolai kredit óra
1,67 ECTS = 1,00 US főiskolai kredit óra
2,00 ECTS = 1,20 US főiskolai kredit óra
2,50 ECTS = 1,50 US főiskolai kredit óra
3,00 ECTS = 1,80 US főiskolai kredit óra
3,33 ECTS = 2,00 US főiskolai kredit óra
4,00 ECTS = 2,40 US főiskolai kredit óra
5,00 ECTS = 3,00 US főiskolai kredit óra
6,67 ECTS = 4,00 US főiskolai kredit óra
8,33 ECTS = 5,00 US főiskolai kredit óra