Waar jouw talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, ligt je roeping – Aristoteles
Vernieuwing en groei: Inspiratie uit de geschiedenis van de kerk voor de uitdagingen van nu
Wie zijn we als leden van de Kerk van de Nazarener: Wat is onze Wesleyaanse DNA?
Alle resterende cursussen tot de zomervakantie van 2021 op een rijtje

 

In het leven worden we allemaal, jong en oud, voor belangrijke keuzes gesteld; je bewust zijn van je roeping helpt bij het maken van veel van deze keuzes. Maar wat is dan een roeping en hoe ontdek je je roeping? Heeft iedereen (of iedere christen) een roeping of alleen mensen die zich geroepen weten tot voorganger of zendeling? Horen roeping en gaven bij elkaar of geldt ook hier: “Kracht wordt zichtbaar in zwakheid”? En in hoeverre kan een roeping zich tijdens je leven ontwikkelen?

Samen met de deelnemers gaat ds. Gideon de Jong in vier Zoom-sessies dieper op deze vragen in. De lessen vinden plaats op de donderdagen 11, 18 en 25 maart en 8 april 2021 van 19:30 – 21:00 uur. Gideon is predikant van één van de Nazarener-gemeenten in Berlijn en docent aan de bijbelschool van onze kerk (European Nazarene College). Tevens heeft hij meegeschreven aan het boek God Still Calls: Discerning God’s Direction for Service.

De sessies kunnen voor € 20,- worden bijgewoond (inschrijven als EuNC student is niet nodig). (Wil je naast de sessies literatuur lezen en enkele opdrachten doen? Dan schrijf je je wel als student in, betaal je € 100,- en krijg je bij succesvolle afsluiting 2 ECTS toegeschreven.)

Aanmelden (“Roeping en persoonlijke Bediening”): www.eunc.edu/aanmelden

Deze tijd is voor ons een nieuwe ervaring, maar niet in de geschiedenis van de kerk. De kerk heeft vaak voor grote uitdagingen gestaan door politieke en culturele veranderingen zoals oorlogen, vervolging, pandemieën, grote omwenteling in de samenleving en de cultuur. Steeds weer stelde God de kerk in staat om de boodschap van het evangelie relevant te maken door het werk en denken van specifieke personen. Wij willen in verschillende sessies bij een aantal van deze transitiemomenten stil staan waarin het roer werd omgegooid en kijken hoe denkers en doeners vernieuwing brachten in de kerk. We hopen dat het verleden ons inspiratie geeft voor de uitdagingen van het heden.

De cursus wordt aangeboden door EuNC-Nederland. Cursusleider is Antonie Holleman die kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie en filosofie gedoceerd heeft aan European Nazarene College, en nu als landelijk leider wegen zoekt naar vernieuwing van de kerk. Ga met me mee op deze zoektocht en laat je inspireren door de geschiedenis van de kerk.

 
Informatie over de cursus
De sessies zijn doorgaans één keer in de twee weken op woensdag (20:00-22:00 uur) en worden per video conference aangeboden zodat iedereen die vanuit huis kan volgen. De twee zaterdagsessies (10:00-13:00 uur) zijn aanvullend voor degenen die een overzicht willen hebben van de hele geschiedenis van de kerk en iets meer achtergrond wensen bij de specifieke sessies. Tevens bieden die zaterdagochtenden gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Studenten van EuNC die deze cursus volgen voor hun studieprogramma krijgen aanvullende lees- en verwerkopdrachten.

Woensdag 13 januari 2021 Vervolging en groei van de kerk. Tot 313 kende de kerk perioden van vervolging. Toch groeide de kerk aanzienlijk in vaak moeilijke omstandigheden. Hoe groeide de kerk in een niet-Christelijke en vijandige omgeving?
Zaterdag 16 januari 2021 Overzicht van de Vroege en Middeleeuwse kerk
Woensdag 27 januari 2021 Kerk aan de macht. Toen Constantijn de kerk een bevoorrechte positie gaf in het Romeinse rijk veranderde er heel veel voor de kerk. Wat waren de voor- en nadelen? Hoe hebben verschillende bewegingen hierop gereageerd? En wat heeft het met de kerk gedaan?
Woensdag 10 februari 2021 Hoe werd Europa christelijk? In de christianisering van Europa hebben de rondreizende monniken en de kloosters een bepalende rol gespeeld. Hoe gebeurde dat?
Woensdag 24 februari 2021 Vernieuwing van de kerk. Tijdens de Middeleeuwen dreigde de kerk een machtskerk te worden. Nieuwe kloosterorden zoals de Franciscanen en andere bewegingen probeerden de kerk te vernieuwen naar het beeld van Christus.
Zaterdag 6 maart 2021 Overzicht van de Reformatie en de kerk tot heden
Woensdag 10 maart 2021 Maarten Luther. Wie was deze man en hoe sloot hij aan op de veranderingen in de maatschappij en de cultuur? Wat dreef hem tot zijn acties en welke vernieuwing wilde hij binnen de kerk bewerken?
Woensdag 24 maart 2021 John Wesley. Hij was de vader van een beweging waar ook onze kerk uit is voortgekomen. Hoe kan hij ons inspireren om in de 21ste eeuw een Wesleyaanse kerk te zijn? En wat betekent dat woord Wesleyaans?
Woensdag 14 april 2021 De kerk in de (post) moderne wereld. Hoe heeft de kerk gereageerd op het moderne denken van de Verlichting? Maar ook, hoe is de kerk zelf door die moderniteit beïnvloed? Hoe moet de kerk verder in de post-moderne en post-Christelijke samenleving?

 
Cursusgeld: €25,00 voor alleen alle sessies (inschrijven als EuNC student niet nodig). (€250,- voor 5 ECTS.) Met dit cursusgeld wordt EuNC-Nederland ondersteund in het aanbieden van onderwijs voor iedereen in de kerk.

Aanmelden: www.eunc.edu/aanmelden

Wie zijn we als leden van de Kerk van de Nazarener: Wat is onze Wesleyaanse DNA?

De cursus ‘Heiligheid en Identiteit’ gaat over wie we zijn als leden van de Kerk van de Nazarener: wat is ons Wesleyaanse DNA? De auteurs Thomas Oord en Michael Lodahl hebben daar een toegankelijk boekje over geschreven, getiteld ‘Relational holiness: responding to the call of love’. Dankzij pastor Ank Verhoeven is dit boekje nu vertaald in het Nederlands! Hoewel het boekje nog niet officieel in gedrukte vorm is verschenen, mogen de deelnemers aan de cursus ‘Heiligheid en Identiteit’ al gebruik maken van de pdf-versie van het boekje. Deelnemers hebben dus de primeur!

In zes avonden behandelt ds. dr. Erik Groeneveld de zes hoofdstukken van het boekje en gaan we in op de gespreksvragen die staan opgenomen aan het eind van elk hoofdstuk. Oftewel: genoeg stof om samen in gesprek te gaan! Doe je mee? We starten in januari. Op zes donderdagavonden, steeds van 19.30 tot 21.00 uur, hebben we een Zoom-bijeenkomst. De data zijn: 21 januari, 28 januari, 4 februari, 11 februari, 25 februari en 4 maart. Voor slechts 30 euro (dat is 5 euro per avond, inclusief het boekje als pdf!) doe je mee en ondersteun je het werk van EuNC-NL.

 
Cursusgeld: €30,00 voor alleen alle sessies (inschrijven als EuNC student niet nodig). (€150,- voor 3 ECTS.) Met dit cursusgeld wordt EuNC-Nederland ondersteund in het aanbieden van onderwijs voor iedereen in de kerk.

Aanmelden: www.eunc.edu/aanmelden

Alle resterende cursussen tot de zomervakantie van 2021 op een rijtje

Al deze cursussen staan open voor geinteresseerden, dus ook als je nog geen andere cursus hebt gevolgd. Mogelijke lesdag(en) en -locatie(s) zijn nog nader te bepalen.

Kerkgeschiedenis (5 ECTS)
ma/11/jan – wo/14/apr/2021 (12 weken)
docent: ds. drs. Antonie Holleman
Zoom-bijeenkomsten (9x): woensdagen 13 en 27 januari, 10 en 24 februari, 10 en 24 maart en 14 april 2021, 20:00 – 22:00 uur, en zaterdagen 16 januari en 6 maart 2021, 10:00 – 13:00 uur
(voorjaarsvakantie: ma/15 – za/20/febr/2021)

Heiligheid en Identiteit (3 ECTS)
ma/11/jan – za/06/mrt/2021 (7 weken)
docent: ds. dr. Erik Groeneveld
Zoom-bijeenkomsten (6x): donderdagen 21 en 28 januari, 4, 11 en 25 februari, en 4 maart 2021, 19:30 – 21:00 uur
(voorjaarsvakantie: ma/15 – za/20/febr/2021)

Roeping en persoonlijke Bediening (2 ECTS)
ma/08/mrt – za/10/apr/2021 (5 weken)
docent: ds. Gideon de Jong, M.A.
Zoom-bijeenkomsten (4x): donderdagen 11, 18 en 25 maart, en 8 april 2021 van 19:30 – 21:00 uur

Pastorale Zorg en Counseling (5 ECTS)
ma/12/apr – za/10/juli/2021 (12 weken)
docent: (n.t.b.)
Zoom-bijeenkomsten: (n.t.b.)
(meivakantie: ma/03 – za/08/mei/2021)

Voor meer informatie neem je contact op met: ds. dr. Erik Groeneveld