EuNC-cursus ‘Pastorale zorg’: 10x Zoomsessies, 10x onderwerpen, 10x predikanten als docent!
Waar jouw talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, ligt je roeping – Aristoteles
Vernieuwing en groei: Inspiratie uit de geschiedenis van de kerk voor de uitdagingen van nu
Alle cursussen tot de zomervakantie van 2021 op een rijtje

EuNC-cursus ‘Pastorale zorg’: 10x Zoomsessies, 10x onderwerpen, 10x predikanten als docent!

Vanaf donderdag 15 april wordt de cursus ‘Pastorale zorg’ aangeboden door EuNC-Nederland. In 10 Zoom-bijeenkomsten staan we stil bij 10 belangrijke thema’s in het pastoraat. De cursus is bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd in pastorale zorg, maar nadrukkelijk ook voor (toekomstige) leden van pastorale teams. Het unieke van deze cursus is dat 10 Nazarener-predikanten jullie meenemen in de onderwerpen:

Week-
nummer
Donderdag
19.30 – 21.00 uur
Docent Onderwerp
15 15 april Erik Groeneveld Introductie
16 22 april Ed van Hoof Houding & gesprekstechnieken
17 29 april Wilma Holleman H7 Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens
18 6 mei vakantie
19 13 mei Hemelvaart
20 20 mei Stephen Overduin Huwelijks-/relatiegesprekken
21 27 mei Arthur Snijders Trauma pastoraat
22 3 juni Jaap Maris Morele dilemma’s en ethiek (H4 Houd mij vast)
23 10 juni Annemarie Snijders Multicultureel pastoraat
24 17 juni Helmine Pronk Verslaving & gevangenenzorg / Schuld & schaamte
25 24 juni Dennis Mohn Scheidslijn pastoraat & psychologische hulpverlening
26 1 juli Jan van den Dorpel Pastoraat bij ernstige ziekte en (naderend) overlijden
27 8 juli Erik Groeneveld Werken met rituelen in het pastoraat

Als leidraad gebruiken we het boek van Hans Borst ‘Houd mij vast: Pastorale zorg in en buiten de gemeente’. De deelnemers schaffen dit boek zelf aan (14,50 euro). Je kunt deelnemen aan de cursus als toehoorder en dan bedragen de kosten 50 euro. Je kunt ook deelnemen als student, waarbij je aanvullende opdrachten maakt. Inschrijven als student levert 5 ECTS-studiepunten op en de kosten bedragen dan 250 euro.

Aanmelden (“Pastorale Zorg”): www.eunc.edu/aanmelden

Voor meer informatie neem je contact op met: ds. dr. Erik Groeneveld

In het leven worden we allemaal, jong en oud, voor belangrijke keuzes gesteld; je bewust zijn van je roeping helpt bij het maken van veel van deze keuzes. Maar wat is dan een roeping en hoe ontdek je je roeping? Heeft iedereen (of iedere christen) een roeping of alleen mensen die zich geroepen weten tot voorganger of zendeling? Horen roeping en gaven bij elkaar of geldt ook hier: “Kracht wordt zichtbaar in zwakheid”? En in hoeverre kan een roeping zich tijdens je leven ontwikkelen?

Samen met de deelnemers gaat ds. Gideon de Jong in vier Zoom-sessies dieper op deze vragen in. De lessen vinden plaats op de donderdagen 11, 18 en 25 maart en 8 april 2021 van 19:30 – 21:00 uur. Gideon is predikant van één van de Nazarener-gemeenten in Berlijn en docent aan de bijbelschool van onze kerk (European Nazarene College). Tevens heeft hij meegeschreven aan het boek God Still Calls: Discerning God’s Direction for Service.

De sessies kunnen voor € 20,- worden bijgewoond (inschrijven als EuNC student is niet nodig). (Wil je naast de sessies literatuur lezen en enkele opdrachten doen? Dan schrijf je je wel als student in, betaal je € 100,- en krijg je bij succesvolle afsluiting 2 ECTS toegeschreven.)

Aanmelden (“Roeping en persoonlijke Bediening”): www.eunc.edu/aanmelden

Deze tijd is voor ons een nieuwe ervaring, maar niet in de geschiedenis van de kerk. De kerk heeft vaak voor grote uitdagingen gestaan door politieke en culturele veranderingen zoals oorlogen, vervolging, pandemieën, grote omwenteling in de samenleving en de cultuur. Steeds weer stelde God de kerk in staat om de boodschap van het evangelie relevant te maken door het werk en denken van specifieke personen. Wij willen in verschillende sessies bij een aantal van deze transitiemomenten stil staan waarin het roer werd omgegooid en kijken hoe denkers en doeners vernieuwing brachten in de kerk. We hopen dat het verleden ons inspiratie geeft voor de uitdagingen van het heden.

De cursus wordt aangeboden door EuNC-Nederland. Cursusleider is Antonie Holleman die kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie en filosofie gedoceerd heeft aan European Nazarene College, en nu als landelijk leider wegen zoekt naar vernieuwing van de kerk. Ga met me mee op deze zoektocht en laat je inspireren door de geschiedenis van de kerk.

 
Informatie over de cursus
De sessies zijn doorgaans één keer in de twee weken op woensdag (20:00-22:00 uur) en worden per video conference aangeboden zodat iedereen die vanuit huis kan volgen. De twee zaterdagsessies (10:00-13:00 uur) zijn aanvullend voor degenen die een overzicht willen hebben van de hele geschiedenis van de kerk en iets meer achtergrond wensen bij de specifieke sessies. Tevens bieden die zaterdagochtenden gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Studenten van EuNC die deze cursus volgen voor hun studieprogramma krijgen aanvullende lees- en verwerkopdrachten.

Woensdag 13 januari 2021 Vervolging en groei van de kerk. Tot 313 kende de kerk perioden van vervolging. Toch groeide de kerk aanzienlijk in vaak moeilijke omstandigheden. Hoe groeide de kerk in een niet-Christelijke en vijandige omgeving?
Zaterdag 16 januari 2021 Overzicht van de Vroege en Middeleeuwse kerk
Woensdag 27 januari 2021 Kerk aan de macht. Toen Constantijn de kerk een bevoorrechte positie gaf in het Romeinse rijk veranderde er heel veel voor de kerk. Wat waren de voor- en nadelen? Hoe hebben verschillende bewegingen hierop gereageerd? En wat heeft het met de kerk gedaan?
Woensdag 10 februari 2021 Hoe werd Europa christelijk? In de christianisering van Europa hebben de rondreizende monniken en de kloosters een bepalende rol gespeeld. Hoe gebeurde dat?
Woensdag 24 februari 2021 Vernieuwing van de kerk. Tijdens de Middeleeuwen dreigde de kerk een machtskerk te worden. Nieuwe kloosterorden zoals de Franciscanen en andere bewegingen probeerden de kerk te vernieuwen naar het beeld van Christus.
Zaterdag 6 maart 2021 Overzicht van de Reformatie en de kerk tot heden
Woensdag 10 maart 2021 Maarten Luther. Wie was deze man en hoe sloot hij aan op de veranderingen in de maatschappij en de cultuur? Wat dreef hem tot zijn acties en welke vernieuwing wilde hij binnen de kerk bewerken?
Woensdag 24 maart 2021 John Wesley. Hij was de vader van een beweging waar ook onze kerk uit is voortgekomen. Hoe kan hij ons inspireren om in de 21ste eeuw een Wesleyaanse kerk te zijn? En wat betekent dat woord Wesleyaans?
Woensdag 14 april 2021 De kerk in de (post) moderne wereld. Hoe heeft de kerk gereageerd op het moderne denken van de Verlichting? Maar ook, hoe is de kerk zelf door die moderniteit beïnvloed? Hoe moet de kerk verder in de post-moderne en post-Christelijke samenleving?

 
Cursusgeld: €25,00 voor alleen alle sessies (inschrijven als EuNC student niet nodig). (€250,- voor 5 ECTS.) Met dit cursusgeld wordt EuNC-Nederland ondersteund in het aanbieden van onderwijs voor iedereen in de kerk.

Aanmelden (“Kerkgeschiedenis”): www.eunc.edu/aanmelden

Alle cursussen tot de zomervakantie van 2021 op een rijtje

Al deze cursussen staan open voor geinteresseerden, dus ook als je nog geen andere cursus hebt gevolgd.

Vernieuwing en groei: Inspiratie uit de geschiedenis van de kerk voor de uitdagingen van nu
ma/11/jan – wo/14/apr/2021 (12 weken)
Zoom-bijeenkomsten (9): woensdagen 13 en 27 januari, 10 en 24 februari, 10 en 24 maart en 14 april 2021, 20:00 – 22:00 uur, en zaterdagen 16 januari en 6 maart 2021, 10:00 – 13:00 uur
docent: ds. drs. Antonie Holleman
Kerkgeschiedenis (5 ECTS)
(voorjaarsvakantie: ma/15 – za/20/febr/2021)

Wie zijn we als leden van de Kerk van de Nazarener: Wat is onze Wesleyaanse DNA?
ma/11/jan – za/06/mrt/2021 (7 weken)
Zoom-bijeenkomsten (6): donderdagen 21 en 28 januari, 4, 11 en 25 februari, en 4 maart 2021, 19:30 – 21:00 uur
docent: ds. dr. Erik Groeneveld
Heiligheid en Identiteit (3 ECTS)
(voorjaarsvakantie: ma/15 – za/20/febr/2021)

Waar jouw talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, ligt je roeping – Aristoteles
ma/08/mrt – za/10/apr/2021 (5 weken)
Zoom-bijeenkomsten (4): donderdagen 11, 18 en 25 maart, en 8 april 2021, 19:30 – 21:00 uur
docent: ds. Gideon de Jong, M.A.
Roeping en persoonlijke Bediening (2 ECTS)

EuNC-cursus ‘Pastorale zorg’: 10x Zoomsessies, 10x onderwerpen, 10x predikanten als docent!
ma/12/apr – za/10/juli/2021 (12 weken)
Zoom-bijeenkomsten: (11): donderdagen 15, 22 en 29 april, 20 en 27 mei, 3, 10, 17 en 24 juni, en 1 en 8 juli 2021, 19:30 – 21:00 uur
docenten: Erik Groeneveld, Ed van Hoof, Wilma Holleman, Stephen Overduin, Arthur Snijders, Jaap Maris, Annemarie Snijders, Helmine Pronk, Dennis Mohn, en Jan van den Dorpel
Pastorale Zorg (5 ECTS)
(meivakantie: ma/03 – za/08/mei/2021)

Voor meer informatie neem je contact op met: ds. dr. Erik Groeneveld