Deze tijd is voor ons een nieuwe ervaring, maar niet in de geschiedenis van de kerk. De kerk heeft vaak voor grote uitdagingen gestaan door politieke en culturele veranderingen zoals oorlogen, vervolging, pandemieën, grote omwenteling in de samenleving en de cultuur. Steeds weer stelde God de kerk in staat om de boodschap van het evangelie relevant te maken door het werk en denken van specifieke personen. Wij willen in verschillende sessies bij een aantal van deze transitiemomenten stil staan waarin het roer werd omgegooid en kijken hoe denkers en doeners vernieuwing brachten in de kerk. We hopen dat het verleden ons inspiratie geeft voor de uitdagingen van het heden.

De cursus wordt aangeboden door EuNC-Nederland. Cursusleider is Antonie Holleman die kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie en filosofie gedoceerd heeft aan European Nazarene College, en nu als landelijk leider wegen zoekt naar vernieuwing van de kerk. Ga met me mee op deze zoektocht en laat je inspireren door de geschiedenis van de kerk.

 
Informatie over de cursus
De sessies zijn doorgaans één keer in de twee weken op woensdag (20:00-22:00 uur) en worden per video conference aangeboden zodat iedereen die vanuit huis kan volgen. De twee zaterdagsessies (10:00-13:00 uur) zijn aanvullend voor degenen die een overzicht willen hebben van de hele geschiedenis van de kerk en iets meer achtergrond wensen bij de specifieke sessies. Tevens bieden die zaterdagochtenden gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Studenten van EuNC die deze cursus volgen voor hun studieprogramma krijgen aanvullende lees- en verwerkopdrachten.

Woensdag 13 januari 2021 Vervolging en groei van de kerk. Tot 313 kende de kerk perioden van vervolging. Toch groeide de kerk aanzienlijk in vaak moeilijke omstandigheden. Hoe groeide de kerk in een niet-Christelijke en vijandige omgeving?
Zaterdag 16 januari 2021 Overzicht van de Vroege en Middeleeuwse kerk
Woensdag 27 januari 2021 Kerk aan de macht. Toen Constantijn de kerk een bevoorrechte positie gaf in het Romeinse rijk veranderde er heel veel voor de kerk. Wat waren de voor- en nadelen? Hoe hebben verschillende bewegingen hierop gereageerd? En wat heeft het met de kerk gedaan?
Woensdag 10 februari 2021 Hoe werd Europa christelijk? In de christianisering van Europa hebben de rondreizende monniken en de kloosters een bepalende rol gespeeld. Hoe gebeurde dat?
Woensdag 24 februari 2021 Vernieuwing van de kerk. Tijdens de Middeleeuwen dreigde de kerk een machtskerk te worden. Nieuwe kloosterorden zoals de Franciscanen en andere bewegingen probeerden de kerk te vernieuwen naar het beeld van Christus.
Zaterdag 6 maart 2021 Overzicht van de Reformatie en de kerk tot heden
Woensdag 10 maart 2021 Maarten Luther. Wie was deze man en hoe sloot hij aan op de veranderingen in de maatschappij en de cultuur? Wat dreef hem tot zijn acties en welke vernieuwing wilde hij binnen de kerk bewerken?
Woensdag 24 maart 2021 John Wesley. Hij was de vader van een beweging waar ook onze kerk uit is voortgekomen. Hoe kan hij ons inspireren om in de 21ste eeuw een Wesleyaanse kerk te zijn? En wat betekent dat woord Wesleyaans?
Woensdag 14 april 2021 De kerk in de (post) moderne wereld. Hoe heeft de kerk gereageerd op het moderne denken van de Verlichting? Maar ook, hoe is de kerk zelf door die moderniteit beïnvloed? Hoe moet de kerk verder in de post-moderne en post-Christelijke samenleving?

 
Cursusgeld: €25,00 voor alleen alle sessies (inschrijven als EuNC student niet nodig). (€250,- voor 5 ECTS.) Met dit cursusgeld wordt EuNC-Nederland ondersteund in het aanbieden van onderwijs voor iedereen in de kerk.

Aanmelden: www.eunc.edu/aanmelden

Alle overige resterende cursussen tot de zomervakantie 2021 op een rijtje

Al deze cursussen staan open voor geinteresseerden, dus ook als je nog geen andere cursus hebt gevolgd. Mogelijke lesdag(en) en -locatie(s) zijn nog nader te bepalen.

Heiliging en Identiteit (3 ECTS)
docent: ds. dr. Erik Groeneveld
ma/11/jan/2021 – za/06/mrt/2021 (7 weken)
(voorjaarsvakantie: ma/15/febr/2021 – za/20/febr/2021)

Roeping en persoonlijke Bediening (2 ECTS)
docent: ds. Gideon de Jong, M.A.
ma/08/mrt/2021 – za/10/apr/2021 (5 weken)
leslocatie: (online, n.v.t.)

Pastorale Zorg en Counseling (5 ECTS)
docent: (n.t.b.)
ma/12/apr/2021 – za/10/juli/2021 (12 weken)
(meivakantie: ma/03/mei/2021 – za/08/mei/2021)