Më posht ju do të gjeni informacione rreth Qendrës Mësimore Shqipëri/Kosovë përfshi dhe informacione për aplikim,kurset e ofruara dhe informacione kontakti. Ndjehu i lirë të më kontaktosh mua nëse ke ndonjë pyetje shtesë:

Gil Thibault, Koordinatori i Qendrës Mësimore Shqipëri/Kosovë
gthibault@eunc.edu